Föräldrarna

Varje familj har två arbetsveckor per termin, tre veckor om man har två barn på Grodden. Under en arbetsvecka städar man 3 kvällar. Torsdag och fredag arbetar en förälder på Grodden och deltar i aktiviteterna tillsammans med barnen.

Föräldrarna sköter dessutom den löpande verksamheten i olika arbetsgrupper, exempelvis ekonomigrupp, fixgrupp, matgrupp och personalgrupp. Det förekommer också gemensamma fixardagar då vi ser över lokalerna.

Stormöten har vi varje månad då vi samlas och går igenom aktuella frågor.